..

 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ (สาขาวิชาการจัดการ) 
รุ่นที่ 8 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา (สาขาวิชาการจัดการ) 
รุ่นที่ 5 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 การขอเอกสารสำคัญต่าง ๆ


 

ขั้นตอนและข้อปฏิบัติสำหรับการขอจบการศึกษา