แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

https://www.surveycan.com/survey197206

 

 

 

 

 

ม.ราม ไม่เคยทารุณสุนัขในทุกกรณี

 รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาค 2/2561)

สมัคร Online ตั้งแต่บัดนี้ - 13 พฤศจิกายน 2561 >> www.iregis2.ru.ac.th
* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา 02-310-8614-15, 02-310-8623


 รับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต
เพื่อความเป็นเลิศ
รุ่นที่ 8/1 ภาค 2/2561
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เว็บไซต์โครงการ >> www.excbba.ru.ac.th/ 

สมัครเรียน Online >> www.excbba.ru.ac.th/apply/2561.html 

 รับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ/สาขาวิชาการตลด  ภาค 2/2561

 

เว็บไซต์โครงการ >> http://www.bba.ru.ac.th

 

 รับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต 
จังหวัดสงขลา 
รุ่นที่ 5/1 ภาค 2/2561 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
และสาขาวิชการจัดการธุรกิจบริหาร (เอกโลจิสติกส์)

เว็บไซต์โครงการ >> http://www.skbba.ru.ac.th/

สมัครเรียน Online >> www.skbba.ru.ac.th/apply/2561.html

 

 

  


 


การขอเอกสารสำคัญต่าง ๆ


 

ขั้นตอนและข้อปฏิบัติสำหรับการขอจบการศึกษา