ม.ราม ไม่เคยทารุณสุนัขในทุกกรณี

 รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาค 2/2561)

สมัคร Online ตั้งแต่บัดนี้ - 13 พฤศจิกายน 2561 >> www.iregis2.ru.ac.th
* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา 02-310-8614-15, 02-310-8623


 รับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ
รุ่นที่ 8/1 ภาค 2/2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เว็บไซต์โครงการ >> www.excbba.ru.ac.th/ 

สมัครเรียน Online >> www.excbba.ru.ac.th/apply/2561.html 

  การขอเอกสารสำคัญต่าง ๆ


 

ขั้นตอนและข้อปฏิบัติสำหรับการขอจบการศึกษา