ปฏิทินรับสมัคร

ปฏิทินการศึกษา

ปฎิทิน เพิ่ม-ถอน กระบวนวิชา

  • ประกาศ มร. บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา (นักศึกษาเก่าที่ลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัย) ภาคฤดูร้อน/2562 
  • ประกาศ มร. บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา (นักศึกษาเก่าที่ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์) ภาคฤดูร้อน/2562