แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม 

การขอตรวจสอบคุณวุฒิระดับชั้นปริญญาตรี ที่จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลิ๊กดูที่ >> การขอตรวจสอบคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ที่จบจาก มร. 

และ หนังสือให้ยินยอมเปิดเผยข้อมูลถึงบุคคลที่ 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Letter of Consent to Disclose information to a Third Party)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-310-8604 หรือ 02-310-8000 ต่อ 4817