แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม

ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ

1. กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่  (ส่วนภูมิภาค) ภาค 1 ปีการศึกษา 2567

   1. รับสมัครทางไปรษณีย์ : ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 21 มิ.ย. 2567  
   2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต : ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2567  
   3. รับสมัครด้วยตนเอง :
       *ณ สาขาวิทยาบริการฯ* 
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 19 พ.ค. 2567 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิ.ย. 2567  

 
2. ระเบียบการและคู่มือการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ (ส่วนภูมิภาค) ปีการศึกษา 2567
     
***ให้ผู้สมัครทำการศึกษาข้อมูลก่อนการสมัครเรียน***

   ปฏิทินการศึกษา :
     ปฏิทินการศึกษาการศึกษา (ส่วนภุมิภาค) ภาค 1 ปีการศึกษา 2567  
   ดาวน์โหลด :
     ระเบียบการและคู่มือการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ (ส่วนภูมิภาค) คลิกที่นี่   
     1. สารอธิการบดีและสารบัญ คลิกที่นี่
     2. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครส่วนภูมิภาค คลิกที่นี่  
     3. แผนกำหนดการและโครงสร้างหลักสูตร  คลิกที่นี่
          1. คณะนิติศาสตร์  3. คณะรัฐศาสตร์  
          2. คณะบริหารธุรกิจ  4. คณะสื่อสารมวลชน  
     4. ข้อควรทราบเกี่ยวกับการสมัครส่วนภูมิภาค คลิกที่นี่   
     5. ภาคผนวก(ข้อบังคับ ม.ร., ระเบียบ ม.ร. และประกาศ ม.ร.และ แบบฟอร์ม) คลิกที่นี่
     6. อัตราค่าธรรมเนียมปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่ 
     7. อัตราค่าธรรมเนียม Pre Degree ปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่ 
     8. ศูนย์สอบ ส่วนภูมิภาค (41 ศูนย์สอบ) คลิกที่นี่
     9. สถานที่ตั้งและข้อมูลการติดต่อสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 23 จังหวัด คลิกที่นี่ 
     10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่คณะ 
          - คณะนิติสาตร์  โทร. 02-310-8170, 02-310-8174-5
          - คณะบริหารธุรกิจ โทร. 02-310-8224-02310-8215-16 ต่อ 2120
          - คณะรัฐศาสตร์ โทร. 02-310-8466-7 
          - คณะสื่อสารมวลชน โทร. 02-310-8980, 097-135-7573

 3. การสมัครนักศึกษาใหม่ ทางไปรษณีย์ 1 ปีการศึกษา 2567 (ส่วนภูมิภาค) 

     >> กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 21 มิ.ย. 2567 << 4. การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ทางอินเทอร์เน็ต ภาค 1 ปีการศึกษา 2567 (ส่วนภูมิภาค)
   
   >> กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2567 <<    
หมายเหุต : 1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่  โทร.02-310-8624 ,02-310-8000 ต่อ 4834
  2. สอบถามสถานะการชำระเงิน (สำหรับผู้สมัครทางอินเทอร์เน็ต) โทร. 02-310-8052,02-310-8142


5. การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 23 จังหวัด 
    >> กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการฯ << 
          - ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 19 พ.ค. 2567 
          - ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิ.ย. 2567

รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครส่วนภูมิภาค คลิกที่นี่ 
**ชุดใบสมัครฯ สามารถรับได้ที่สาขาวิทยบริการฯ ในวันที่สมัคร** หรือ


ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 3
หน่วยรับสมัคร (ส่วนภูมิภาค)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2310-8624, 0-2310-8000 ต่อ 4834 Fax 0-2310-8628