แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง การยืนยันตัวตน และการสอบ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

หรือ คลิ๊กดูที่ >> ประกาศ มร.​ เรื่อง การยืนยันตัวตน และการสอบ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563