ประกาศใหม่

  • สำหรับอ่านบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศ สวป." จาก แถบด้านขวา" >>
    ----------------------------------------
  • สำหรับอ่านบน Smart Phone หรือ Tablet ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศจาก สวป." โดยเลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง V
 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง ยกเว้นการชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ภาค 1 และ/หรือ ภาค 2 ปีการศึกษา 2561

หรือ คลิ๊กดูที่ >> ประกาศ ม.ร. เรื่องยกเว้นการชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ภาค 1 และ/หรือ ภาค2 ปีการศึกษา 2561