ระบบตรวจสอบรายชื่อการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา

  1. สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้ ดังนี้
    • สำหรับนักศึกษาที่มีบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ อยู่แล้ว สามารถใช้บัญชีเดิมได้
    • สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่ไม่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ใบเปิดบัญชี 0 บาท ไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาไหนก็ได้เพื่อเปิดบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
    • สำหรับนักศึกษาสำหรับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ไม่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ใบเปิดบัญชี 0 บาท ไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาไหนก็ได้เพื่อเปิดบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
    • เมื่อมีรายชื่อปรากฎในระบบตรวจสอบรายชื่อการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาแล้ว ให้นักศึกษาสแกนคิวอาร์โค๊ด เพื่อศึกษาคู่มือขั้นตอนการกดขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ผ่านแอฟ SCB EASY
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
(ระดับปริญญาตรี) หน่วยบัตรประจำตัวนักศึกษา โทร. 02-3108605
(ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) หน่วยทะเบียนประวัติและประมวลผลสอบ โทร. 02-3108000 ต่อ 3710

รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล วันที่สามารถกดขอรับบัตรได้ คู่มือขั้นตอนการกดขอรับบัตร
 
***นักศึกษายังไม่ได้ค้นหาข้อมูล หรือ ยังไม่มีข้อมูลของนักศึกษาในการรับบัตร กรุณารอ อัพเดท ข้อมูลบัตรในรอบถัดไป...***